• 4 سال پیش

  • 23

  • 06:31

قسمت #ششم: #گزارش ارزیابی برای #ذینفعان

Shahrvareh co. شهرواره ماندگار سپاهان
0
0
0

قسمت #ششم: #گزارش ارزیابی برای #ذینفعان

Shahrvareh co. شهرواره ماندگار سپاهان
  • 06:31

  • 23

  • 4 سال پیش

توضیحات
پایه و اساس رفتار یک سازمان در اجتماع، مسئولیت و پاسخگویی در مورد فعالیت‌ها و تصمیماتی است که در قبال ذینفعان خود انجام میدهد. و انچه که ذینفعان را از میزان براورده شدن خواسته ‌هایشالن مطلع می‌کند نحوه گزارش دهی ما به آنهاست. پس گزارشهای ارزیابی به ذینفعان را جدی بگیرید و اگر می‌خواهید درباره آن بیشتر بدانید این قسمت رادیو شهرواره درباره گزارشهای ارزیابی به ذینفعان است.

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads