• 5 سال پیش

  • 20

  • 08:38
  • 08:38

  • 20

  • 5 سال پیش

توضیحات
پس از روزها کار و تلاش فراوان و برگزاری جلسات متعدد که شمار آن حتی به یادتان هم نمانده، پروژه‌ شما سرانجام به راه افتاده است. اما نمی‌شود برای مدت زیادی به خود استراحت دهید. چرا که گام بعدی ارزیابی کارهایی است که انجام داده ایم.

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads