• 1 ماه پیش

  • 10

  • 10:32

قسمت دوازدهم| کنارِ کتاب| معرفی رمان «شنبه عزیز»

رادیو کنار
0
0
0

قسمت دوازدهم| کنارِ کتاب| معرفی رمان «شنبه عزیز»

رادیو کنار
  • 10:32

  • 10

  • 1 ماه پیش

توضیحات

یاسر نوروزی در این قسمت از کنارِ کتاب سراغ یک داستان عاشقانه در اصفهان چند دهه پیش رفته. داستانی که «مطهره شیرانی» در رمان «شنبه عزیز» روایت و نشر صاد اون رو منتشر کرده.


با صدای
یاسر نوروزی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads