• 1 ماه پیش

  • 12

  • 31:54

قسمت دوازدهم| کنارِ داستان| گفتگو با ساسان ناطق

رادیو کنار
0
0
0

قسمت دوازدهم| کنارِ داستان| گفتگو با ساسان ناطق

رادیو کنار
  • 31:54

  • 12

  • 1 ماه پیش

توضیحات

در دوازدهمین کنارِ داستان، سعید اسلام زاده با ساسان ناطق به گفتگو نشسته تا نگاه او به داستان رو کشف کنه.


با صدای
سعید اسلام زاده

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads