• 1 ماه پیش

  • 4

  • 02:38

بازده سرمایه گذاری ها چگونه محاسبه می شود؟

دکتر سید اسماعیل ابراهیمی
0
0
0

بازده سرمایه گذاری ها چگونه محاسبه می شود؟

دکتر سید اسماعیل ابراهیمی
  • 02:38

  • 4

  • 1 ماه پیش

توضیحات

افراد برای محاسبه بازده سرمایه گذاری های خود می بایست اجزای آن را مورد بررسی قرار داده و سپس مجموع بازدهی هر یک از اجزا را به عنوان بازدهی کل در نظر بگیرند، در تمام سرمایه گذاری ها بازدهی شامل دو جزء کلی می باشد، یکی از آن دو تحت عنوان سود (زیان) سرمایه ای یاد می شود و دیگری به عنوان درآمد ناشی از استفاده از دارایی بیان می گردد. سود (زیان) سرمایه ای در حقیقت تفاوت قیمت یک دارایی در زمان خرید و فروش آن می باشد و درآمد ناشی از استفاده از دارایی نیز در طبقات دارایی مختلف متفاوت است و سودها و زیان هایی را شامل می شود که افراد در استفاده از آن دارایی می توانند کسب نمایند.

در این فایل صوتی کوتاه توضیحات بیشتری در این خصوص داده شده است.

برای دریافت مشاوره در این باره با دفتر دکتر سید اسماعیل ابراهیمی در تماس باشید. www.ebrahimifinance.ir

02128420131      -        09126134153با صدای
دکتر سید اسماعیل ابراهیمی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads