• 1 ماه پیش

  • 3

  • 02:32

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ها چه وظایفی به عهده دارند؟

دکتر سید اسماعیل ابراهیمی
0
0
0

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ها چه وظایفی به عهده دارند؟

دکتر سید اسماعیل ابراهیمی
  • 02:32

  • 3

  • 1 ماه پیش

توضیحات

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ها یکی از انواع مجامعی است که شرکت ها بر اساس قانون تجارت به صورت دوره ای برگزار می کنند، در این مجمع که به صورت سالیانه برگزار می گردد، پس از پایان سال مالی شرکت، سهامداران برای ارزیابی عملکردها و همچنین اتخاذ تصمیماتی برای سال مالی آتی، دور هم جمع می شوند و دستوراتی مانند تصویب صورت های مالی سال مالی گذشته، تعیین حسابرس و بازرس قانونی، انتخاذ اعضای هیئت مدیره، تعیین روزنامه کثیرالانتشار، تعیین پاداش هیئت مدیره، تقسیم سود عملکرد سال مالی گذشته، قرائت گزارش حسابرس و اتخاذ تصمیمات در این خصوص و موارد دیگری که در صلاحیت این مجمع باشد را انجام می دهند. طبق قانون تجارت شرکت ها موظفند حداکثر تا چهار ماه پس از پایان سال مالی خود، اقدام به برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه خود بنمایند.

برای دریافت مشاوره با دفتر دکتر سید اسماعیل ابراهیمی در تماس باشید. www.ebrahimifinance.ir

02128420131     -     09126134153با صدای
دکتر سید اسماعیل ابراهیمی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads