• 1 ماه پیش

  • 2

  • 02:35

بازده آورده سهامداران در شرکت چگونه محاسبه می شود؟ (ROE)

دکتر سید اسماعیل ابراهیمی
0
0
0

بازده آورده سهامداران در شرکت چگونه محاسبه می شود؟ (ROE)

دکتر سید اسماعیل ابراهیمی
  • 02:35

  • 2

  • 1 ماه پیش

توضیحات

سهامداران و مالکان شرکت همواره بخشی از منابع مورد نیاز شرکت را تامین و به کسب و کار تزریق می نمایند و بخشی دیگر از منابع مورد نیاز شرکت از طریق بدهی و تسهیلات و یا اعتبار تامین می شود.

این که آن بخشی از منابع شرکت که توسط مالکان و سهامداران تامین شده دارای چه بازدهی بوده و آیا این بازدهی صرفه اقتصادی داشته یا خیر به محاسبه نسبتی تحت عنوان بازده حقوق صاحبان سهام بستگی دارد

در این فایل صوتی کوتاه با این نسبت بیشتر آشنا می شوید.

برای مشاوره در این خصوص با دفتر دکتر سید اسماعیل ابراهیمی در تماس باشید

www.ebrahimifinance.ir

02128420131   -   09126134153با صدای
دکتر سید اسماعیل ابراهیمی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads