• 1 ماه پیش

  • 4

  • 01:56

وظیفه مجمع عمومی فوق العاده در شرکت ها چیست؟

دکتر سید اسماعیل ابراهیمی
0
0
0

وظیفه مجمع عمومی فوق العاده در شرکت ها چیست؟

دکتر سید اسماعیل ابراهیمی
  • 01:56

  • 4

  • 1 ماه پیش

توضیحات

یکی دیگر از مجامعی که در شرکت ها برگزار می گردد مجمع عمومی فوق العاده می باشد، که در قانون تجارت کشور به آن اشاره شده است، برگزاری این مجمع ترتیب و زمان خاصی ندارد و فقط در زمان هایی برگزار می گردد که شرکت تصمیم داد تغییراتی در اساسنامه خود ایجاد نماید، لذا این تصمیمات ممکن است چندین بار در سال برای یک شرکت رخ دهد و یا حتی ممکن است که پس از گذشت چند سال در یک شرکت دیگر برگزار نشده باشد، چرا که به فراخور نیاز به تغییرات اساسنامه ای می بایست با دعوت از سهامداران اقدام به برپایی آن نمود.

در فایل صوتی کوتاهی در این خصوص توضیحاتی ارائه نموده ام.

برای دریافت مشاوره مدیریت ثروت، مالی، سرمایه گذاری، رشد کسب و کار و تامین مالی با دفتر دکتر سید اسماعیل ابراهیمی در تماس باشید. www.ebrahimifinance.ir

02128420131    -     09126134153با صدای
دکتر سید اسماعیل ابراهیمی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads