• 2 ماه پیش

  • 2

  • 01:07:47

S2 | EP01 - Arefe Abbaszade | Schema - عارفه عباس‌ زاده | طرحواره و تله‌های زندگی

پادکست نسل زد I زی کست
0
0
0

S2 | EP01 - Arefe Abbaszade | Schema - عارفه عباس‌ زاده | طرحواره و تله‌های زندگی

پادکست نسل زد I زی کست
  • 01:07:47

  • 2

  • 2 ماه پیش

توضیحات
S2 | EP01 - Arefe Abbaszade | Schema - عارفه عباس‌ زاده | طرحواره و تله‌های زندگی

با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads