• 10 ماه پیش

  • 12

  • 51:12

EP16 - Mehran Farhadi | Employer brand Expert at Snappfood | مهران فرهادی - کارشناس برند کارفرمایی اسنپ فود

پادکست نسل زد I زی کست
0
0
0

EP16 - Mehran Farhadi | Employer brand Expert at Snappfood | مهران فرهادی - کارشناس برند کارفرمایی اسنپ فود

پادکست نسل زد I زی کست
  • 51:12

  • 12

  • 10 ماه پیش

توضیحات
EP16 - Mehran Farhadi | Employer brand Expert at Snappfood | مهران فرهادی - کارشناس برند کارفرمایی اسنپ فود

با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads