• 1 ماه پیش

  • 11

  • 04:52

سریعترین زبان دنیا

جغد مینروا
0
0
0

سریعترین زبان دنیا

جغد مینروا
  • 04:52

  • 11

  • 1 ماه پیش

توضیحات

کامران نیرو/پادکست جغد مینروا/

پژوهشگران سریعترین زبان دنیا را شناسایی کردند…!


با صدای
کامران نیرو
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads