• 1 ماه پیش

  • 15

  • 08:04

ذرات مرموزِ شبح

جغد مینروا
0
0
0

ذرات مرموزِ شبح

جغد مینروا
  • 08:04

  • 15

  • 1 ماه پیش

توضیحات

کامران نیرو/پادکست جغد مینروا/

دانشمندان موفق به کشف ذرات مرموز شبح شدند…!


با صدای
کامران نیرو
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads