• 1 ماه پیش

  • 14

  • 06:24

دروغ‌های شرکت گوگل

جغد مینروا
0
0
0

دروغ‌های شرکت گوگل

جغد مینروا
  • 06:24

  • 14

  • 1 ماه پیش

توضیحات

کامران نیرو/پادکست جغد مینروا/

دروغهای شاخدار شرکت گوگل چی بودن…!؟


با صدای
کامران نیرو
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads