• 8 سال پیش

  • 239

  • 17:04

شبکه های انقلابی مردمی پیش از شبکه های اجتماعی

تاریخ ایرانی
6
6
1

شبکه های انقلابی مردمی پیش از شبکه های اجتماعی

تاریخ ایرانی
  • 17:04

  • 239

  • 8 سال پیش

توضیحات
شنوتو امیدوار است که این مجموعه دریچه ای باشد به دوران ما و تاریخ چند دهه گذشته. همچنین از وب سایت تاریخ ایرانی برای مطالب تحلیلی و ترجمه هایش سپاسگزاریم و خاطر نشان می کنیم که آرا نویسندگان و جراید مطرح شده در این مجموعه برداشتها و تحلیلهای شخصی آنها بوده و منعکس کننده دیدگا های شنوتو نمی باشد. در این پادکستها به پدیده انقلاب اسلامی ایران از دیدگاه متفکرین، روزنامه نگرانان و مفسرین غربی می پردازیم و در آینه آنها به این روخداد تاریخ ساز معاصر می نگریم. یک حرکت مردمی برای اینکه آرمانها و پیامش را به گوش مخاطبانش برساند به سازوکارهای متعددی نیازمند است. امروزه با گسترش اینترنت و ضریب نفوذ گسترده آن در میان جوامع بسیاری از ما از یاد برده ایم که روزگاری نه چندان دور برای شنیدن یک مصاحبه ضبط شده و یا یک عکس چاپ شده از یک شخصیت سیاسی شبکه های اجتماعی، ایمیل و وبلاگها وجود نداشتند تا با چند کلیک بتوان با دنیای دور و نزدیک در تعامل بود. در دهه پنجاه شمسی و در بحبحه مبارزات مردمی علیه شاه و سرکوب های گسترده ساواک مردم راههای غیرمجازی متفاوتی را به کار می بردند تا پیام و اخبار امام خمینی را دست به دست کنند. در آن روزها که تکنولوژی امکانات امروز خود را نداشت و از ISPها، خدمات Hosting و امکان ایجاد کانالهای اینترنتی متعدد متن صوت و تصویر محور خبر نبود، می توان آثار استفاده هوشمندانه از ابزارهای غیرمجازی را جریان مبارزات انقلابی ضد شاه یافت که در ذات خود از اصولی پیروی می کردند که در ذات خود بی شباهت به امکانات امروزی رسانه ای و جلب مخاطب نبودند.

shenoto-ads
shenoto-ads