• 8 سال پیش

  • 852

  • 07:28

انقلاب روسیه

تاریخ ایرانی
38
38
0

انقلاب روسیه

تاریخ ایرانی
  • 07:28

  • 852

  • 8 سال پیش

توضیحات
25 اکتبر، سال‌روز آغاز انقلاب سوسیالیستی روسیه به رهبری لنین، معروف به انقلاب بلشویکی است که در 1917 پیروز شد. در تقویم آن زمان روسیه (تقویم ژولیان)، این انقلاب «هفتم نوامبر» آغاز شده بود. پیروزی انقلاب روسیه عمدتاً به دلیل نارضایی مردم از فئودالیته موجود، تبعیضات، انحصارها، نابرابری‌های اقتصادی ــ اجتماعی و فساد در دستگاه‌های دولتی بود. شکست روسیه در سال 1905 در جنگ با ژاپن و جان دادن بسیاری از سرباز های روسی در این جنگ، فضای پرتنشی را در این کشور بوجود آورد و نیکلای دوم نیز از کنترل این تنش‌ها ناتوان بود. با ما همراه باشید و به این پادکست جذاب تاریخی گوش دهید.

shenoto-ads
shenoto-ads