• 3 ماه پیش

  • 6

  • 50:10

همراب - به پایان آمد این دفتر

راب
0
0
0

همراب - به پایان آمد این دفتر

راب
  • 50:10

  • 6

  • 3 ماه پیش

توضیحات

سوالات طرح شده با #همراب میهمان:

1.      جایگاه نیروی انسانی؛ منابع انسانی و سرمایه های انسانی را در کسب و کارها؛ شرکت ها و موسسات و همچنین در سازمان ها را چگونه تحلیل می کنید؟ و آیا برای این مفاهیم تعاریف مستقل و تمایزاتی قایل هستید؟

2.      چالش های اشتغال برای نسل زد را در ایران و جهان؛ چه مواردی می دانید؟ وآیا برای شان پیشنهاد یا راه کارهایی دارید؟

3.      در استارتاپ های برای کدام نقش ها اهمیت بیشتری قایل هستید؟و تمرکز بر روی بعضی از نقش ها را در پادکست راب چگونه ارزیابی می کنید؟

4.      در مورد #حس یا #حس خوب (که به نظر می رسد؛ هم قرابتی با نام تان دارد؛ و هم با نگاه فلسفی شما به کسب و کارها)چه چیزی باید از شما بشنویم؟

5.      آیا می توانید به اجمال؛ به مخاطبین پادکست راب بفرمایید که؛ تجربیات علمی(تحصیلی) و کاری شما چه بوده است؟

6.      نگاه شما و تحلیل تان در مورد رسالت و روند پادکست راب چیست؟ و چه پیشنهاد هایی برای بهتر شدن پادکست راب دارید؟

7.      در پایان!!! بفرمایید...دوست داشتید که؛ چه موضوعی را از شما می پرسیدم؟!!! که نپرسیدم!!!

--------------------------------------------------------------------------------------

در فصل اول؛ بیست و پنج اپیزود تولید و پخش گردید.


با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز