• 3 ماه پیش

  • 16

  • 39:49

توفان فکری معکوس

راب
0
0
0

توفان فکری معکوس

راب
  • 39:49

  • 16

  • 3 ماه پیش

توضیحات

چرا بسیاری از ایده ها به یک استارتاپ موفق تبدیل نمی شوند؟

- اگر هدف‌گذاری واقعی نداشته باشید

- اگر عاشق کار خود نباشید

 - اگر قاطعیت نداشته باشید

- اگرمحیط خود را دلگرم‌کننده نسازید

- اگراز نقد شدن بترسید

- اگراز تغییر هراس داشته باشید

- اگرپیوسته یاد نگیرید

- اگرنام و علامت تجاری مناسب انتخاب نکنید

- اگرمشتری‌مدار نباشید

- اگرعکس‌العمل مشتریان را دنبال نکنید

- اگرسرمایه لازم را تامین نکنید

 - اگر بیزنس مدل/بیزنس مدل کانواس و بیزینس پلن جامع تنظیم نکنید

- اگر زمان را غنیمت نشمارید

- اگرپیوسته برنامه‌ریزی نکنید

- اگرآینده‌نگر نباشید

 - اگرسازگاری را تمرین نکنید

- اگرفضای مجازی را دست‌کم بگیرید

- اگرجامعه را تحت‌نظر نداشته باشید

- اگر شبکه ارتباطی قوی نداشته باشید

- اگرتجارت خود را اولویت قرار ندهید

- اگراز استراحت غافل شوید

- اگرقابل مذاکره نباشید

- اگرسرعت عمل نداشته باشید

- اگربازاریابی را جدی نگیرید

- اگرتسلیم شوید


با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز