• 4 ماه پیش

  • 17

  • 55:53

مدیر پروژه

راب
0
0
0

مدیر پروژه

راب
  • 55:53

  • 17

  • 4 ماه پیش

توضیحات

◙ تاریخچه مدیریت پروژه

◙ مفهوم پروژه چیست؟

◙ مدیر پروژه کیست؟

◙ برخی از وظایف معمول مدیر پروژه

*     مدیریت محدوده (Scope Management)

*     مدیریت فعالیت‌ها (Task Management)

*     مدیریت منابع (Resource Management)

*     مدیریت تیم (Team Management)

*     مدیریت زمان‌بندی (Schedule Management)

*     مدیریت کیفیت (Quality Management)

*     مدیریت هزینه‌ها (Cost Management)

*     مدیریت ذی‌نفعان (Stakeholder Management)

*     مدیریت ریسک (Risk management)

*     گزارش وضعیت (Status Reporting)

 

◙ کتاب دانش مدیریت پروژه (Project Management Book of Knowledge (PMBOK))

◙ پنج مرحله چرخه حیات پروژه

۱. شروع/۲. برنامه‌ریزی/۳. اجرا/۴. نظارت و کنترل/۵. پایان

◙ مهم ترین مهارت های مدیر پروژه بر طبق استانداردهای بین المللی

رهبری./مدیریت زمان، هزینه و کیفیت./توانایی هماهنگ سازی./مدیریت منابع انسانی./مدیریت ریسک./مهارت‌های ارتباطی./مهارت‌های مذاکره./مهارت تفکر سیستمی./توانایی تحلیل و سنجش عملکرد./ توانایی مذاکره و مدلسازی برای توجیه اعضای تیم یا کارفرمایان.

◙ فرق مدیر پروژه با بنیان‌گذار استارتاپ

◙ شباهت مدیر پروژه با بنیان‌گذار استارتاپ

◙ گپ وگفتی دوستانه با "بهرام خان"


با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز