• 4 سال پیش

  • 154

  • 01:37
چرا در اول رابطه همه چی خوبه و بعدش همه چی خراب میشه!

چرا در اول رابطه همه چی خوبه و بعدش همه چی خراب میشه!

www.tahasadeqi.com
0
چرا در اول رابطه همه چی خوبه و بعدش همه چی خراب میشه!
  • 01:37

  • 154

  • 4 سال پیش

چرا در اول رابطه همه چی خوبه و بعدش همه چی خراب میشه!

www.tahasadeqi.com
0

توضیحات
اگر روابط عاطفی خوبی ندارید مشکل از شما و یا فرد مقابل شما نیست “مشکل از نداشتن مدیریت شماست” که نمیتوانید رابطه خود را مدیریت کنید {دریافت کارگاه} http://tahasadeqi.com/product/ravabet/

shenoto-ads
shenoto-ads