• 5 سال پیش

  • 167

  • 01:37

چرا در اول رابطه همه چی خوبه و بعدش همه چی خراب میشه!

www.tahasadeqi.com
0
0
1

چرا در اول رابطه همه چی خوبه و بعدش همه چی خراب میشه!

www.tahasadeqi.com
  • 01:37

  • 167

  • 5 سال پیش

توضیحات
اگر روابط عاطفی خوبی ندارید مشکل از شما و یا فرد مقابل شما نیست “مشکل از نداشتن مدیریت شماست” که نمیتوانید رابطه خود را مدیریت کنید {دریافت کارگاه} http://tahasadeqi.com/product/ravabet/

shenoto-ads
shenoto-ads