• 4 سال پیش

  • 99

  • 12:08
ماست بودن یا فروشنده بودن؟

ماست بودن یا فروشنده بودن؟

www.tahasadeqi.com
2
ماست بودن یا فروشنده بودن؟
  • 12:08

  • 99

  • 4 سال پیش

ماست بودن یا فروشنده بودن؟

www.tahasadeqi.com
2

توضیحات
اتفاقی افتاد که فروشنده ای را دیدم که واقعن ماست بود نه فروشنده حال منظور من را در این پادکست خواهید فهمید و این پادکست آموزشی را تهیه کردم تا روش فروش آسان و سودمند را به تمام فروشندگان نشان دهم ما به خدا اطمینان داریم "طاهاصادقی" www.tahasadeqi.com

shenoto-ads
shenoto-ads