• 5 سال پیش

  • 134

  • 07:01

(قسمت اول) چرا برام پیش امد چرا من هرچی رو میخوام مثل آب و روغن از هم فراری میشم!!!

www.tahasadeqi.com
2
2
1

(قسمت اول) چرا برام پیش امد چرا من هرچی رو میخوام مثل آب و روغن از هم فراری میشم!!!

www.tahasadeqi.com
  • 07:01

  • 134

  • 5 سال پیش

توضیحات
}}}باور کن تو خالق شرایط و اتفاقات زندگیت هستی{{{ چرا برام پیش امد چرا من هرچی رو میخوام مثل آب و روغن از هم فراری میشم!!! تا اینکه فهمدیم باید....ادامه در فایل بالا^^^^^^^ #استادطاهاصادقی #ثروت #خدا #ایمان #لذت #آرامش

با صدای
استادطاهاصادقی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads