• 6 سال پیش

  • 139

  • 08:56

من برعکس هدفم حرکت میکنم؟؟؟(فایل آموزشی رایگان)

www.tahasadeqi.com
4
4
0

من برعکس هدفم حرکت میکنم؟؟؟(فایل آموزشی رایگان)

www.tahasadeqi.com
  • 08:56

  • 139

  • 6 سال پیش

توضیحات
در این فایل من توضیح میدهم که چرا من به خواسته هایم نرسیدم و چه چیز باعث شد تا به خواسته هایم برسم #استادطاهاصادقی

shenoto-ads
shenoto-ads