• 4 سال پیش

  • 31

  • 17:18
فروشنده یا مامور آمار؟{بخش دوم}

فروشنده یا مامور آمار؟{بخش دوم}

www.tahasadeqi.com
0
فروشنده یا مامور آمار؟{بخش دوم}
  • 17:18

  • 31

  • 4 سال پیش

فروشنده یا مامور آمار؟{بخش دوم}

www.tahasadeqi.com
0

توضیحات
برای ارتباط و برگزاری کلاسفروش و بازاریابی برای شرکت و شبکه فروشتان به شماره های زیر پیامک بزنید 09152077643 09338463312

shenoto-ads
shenoto-ads