• 5 سال پیش

  • 1.4K

  • 10:44

رو خدا حساب باز کن

www.tahasadeqi.com
0
0
0

رو خدا حساب باز کن

www.tahasadeqi.com
  • 10:44

  • 1.4K

  • 5 سال پیش

توضیحات
خداوند بینهایت است و لامکان و بی زمان اما به قدر فهم تو کوچک میشود و به قدر نیاز تو فرود می آید و به قدر آرزوی تو گسترده میشود و به قدر ایمان تو کارگشا میشود و به قدر نخ پیرزنان دوزنده باریک میشود و به قدر دل امیدواران گرم میشود یتیمان را پدر میشود و مادر بی برادران را برادر میشود بی همسرماندگان را همسر میشود عقیمان را فرزند میشود ناامیدان را امید میشود گمگشتگان را راه میشود در تاریکی ماندگان را نور میشود رزمندگان را شمشیر میشود پیران را عصا میشود و محتاجان به عشق را عشق میشود خداوند همه چیز میشود همه کس را به شرط اعتقاد به شرط پاکی دل به شرط طهارت روح به شرط پرهیز ا ز معامله با ابلیس بشویید قلبهایتان را از هر احساس ناروا و مغزهایتان را از هر اندیشه خلاف و زبانهایتان را از هر گفتار ناپاک و دستهایتان را از هر آلودگی در بازار و بپرهیزید از ناجوانمردیها ناراستیها نامردمیها! چنین کنید تا ببینید که خداوند چگونه بر سر سفره شما با کاسه ای خوراک و تکه ای نان مینشیند و بر بند تاب، با کودکانتان تاب میخورد و در دکان شما کفه های ترازویتان را میزان میکند و در کوجه های خلوت شب با شما آواز میخواند مگر از زندگی چه میخواهید که در خدایی خدا یافت نمیشود؟ که به شیطان پناه میبرید؟ که در عشق یافت نمیشود که به نفرت پناه میبرید؟ و مگر حکمت زیستن را از یاد برده اید که انسانیت را پاس نمیدارید؟ "ملاصدرا" "مابه خدا اطمینان داریم" در لینک زیر گروهی تشکیل شده تا احساس بهتری را هروز شروع کنید و دفترچه سپاسگزاری هست برای دوستانیکه میخواهند خدارا بیشتر ببینند(فقط افرادی وارد شوند که میخواهند شاد و ثروتمند زندگی کنند) دروازه شهر حال خوب https://t.me/joinchat/GeyKLki4BPDCVNPeP5o6EQ اردتمند شما طاهاصادقی -www.tahasadeqi.com-

با صدای
طاهاصادقی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads