• 2 ماه پیش

  • 1

  • 02:50

غزل بیست و ششم - رُخِ گلگونِ دگر

پانصد غزل - بخش سوم - صد غزل از دیوان غزلیات شمس
0
0
0

غزل بیست و ششم - رُخِ گلگونِ دگر

پانصد غزل - بخش سوم - صد غزل از دیوان غزلیات شمس
  • 02:50

  • 1

  • 2 ماه پیش

توضیحات
غزل بیست و ششم - رُخِ گلگونِ دگر

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads