• 2 ماه پیش

  • 2

  • 01:44

غزل بیست و هشتم - از لب یار، شکر را چه خبر؟

پانصد غزل - بخش سوم - صد غزل از دیوان غزلیات شمس
0
0
0

غزل بیست و هشتم - از لب یار، شکر را چه خبر؟

پانصد غزل - بخش سوم - صد غزل از دیوان غزلیات شمس
  • 01:44

  • 2

  • 2 ماه پیش

توضیحات
غزل بیست و هشتم - از لب یار، شکر را چه خبر؟

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads