• 2 ماه پیش

  • 5

  • 05:11

غزل چهاردهم - بی‌تو به سر نمی‌شود

پانصد غزل - بخش سوم - صد غزل از دیوان غزلیات شمس
0
0
0

غزل چهاردهم - بی‌تو به سر نمی‌شود

پانصد غزل - بخش سوم - صد غزل از دیوان غزلیات شمس
  • 05:11

  • 5

  • 2 ماه پیش

توضیحات
غزل چهاردهم - بی‌تو به سر نمی‌شود

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads