• 5 ماه پیش

  • 6

  • 03:19

مدل های کلی تامین مالی کسب و کارها (کوتاه مدت و بلندمدت)

دکتر سید اسماعیل ابراهیمی
0
0
0

مدل های کلی تامین مالی کسب و کارها (کوتاه مدت و بلندمدت)

دکتر سید اسماعیل ابراهیمی
  • 03:19

  • 6

  • 5 ماه پیش

توضیحات

به طور کلی دو نوع تامین مالی برای شرکتها متصور هستیم، یک برای تامین منابع لازم جهت سرمایه درگردش شرکت که نیازهای کوتاه مدت را پوشش می دهد و دیگری تامین منابع لازم برای سرمایه گذاری های بلندمدت شرکت که می تواند در پروژه ها، تجهیزات و ماشین آلات صورت پذیرد، هر دوی این دو نوع تامین مالی ویژگی هایی دارد که در فایل صوتی حاضر در مورد آنها مطالبی را عرض کرده ام.

برای مشاهده مطالب نوشتاری و دیداری بیشتر به سایت اینجانب و یا شبکه های اجتماعی بنده مراجعه فرمایید.

www.ebrahimifinance.ir


با صدای
دکتر سید اسماعیل ابراهیمی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads