• 6 ماه پیش

  • 120

  • 09:03

گفتگوی درخت‌ها بهترین کتاب کودک سال ۱۳۴۲ نوشته فهیمه میر‌هادی (۱۲‌ساله)

هنر و زندگی شهرزاد
1
توضیحات

🌳«گفتگوی درخت‌ها»🌳

برای کودکان و نو‌‌خوانان

(از واژه‌ی نوخوان که حدود ۵۰ سال پیش چنین بجا به کار رفته است، کیف کردم)

نویسنده #فهیمه‌_میرهادی (۱۲ ساله)

نقاش #کاترین_نجم‌آبادی

زیر نظر #لیلی_ایمن (آهی)

از انتشارات مروارید و خانه کتاب

چاپ اول ۱۳۴۲

تصویر‌های کتاب را در یوتیوب و کانال تلگرام هنر و زندگی شهرزاد ببینید

🌳https://youtu.be/p5wqq_CClVg

https://t.me/ShahrzadArtandLife/9422

این کتاب و تصویر‌هایش چنان جان و جهانِ کودکی مرا ساخت که جایی از یاد‌نرفتنی در ذهن من پیدا کرد... داستان را بلند خواندم و نقاشی‌های کتاب را هم عکس گرفتم تا شاید آن شیرینی که این همه سال در جانِ من مانده است را به کام چند کودک و بزرگ دیگر بنشانم. 

از همان سال‌های کودکی به 

«هر چیز به جای خویش نیکوست» 

اندیشیده‌ام و دیده‌ام که چه کم آدم‌ها آن را دریافته‌اند.

#شهرزادفتوحی

هنر و زندگی شهرزاد

تنظیم #مجتبی_میرسمیعی@ShahrzadArtandLife


با صدای
شهرزادفتوحی
هنرو‌زندگی‌شهرزاد
شهرزادقصه‌گو

رده سنی
محتوای تمیز