• 6 ماه پیش

  • 194

  • 15:18

ترجمه چند شعر کُره‌ای از حسن‌هاشمی‌میناباد

هنر و زندگی شهرزاد
1
توضیحاتترجمهٔ چند شعر کره‌ای و نکته‌ای درباره‌ٔ دو مرحلهٔ مغفول‌مانده در ترجمهٔ شعر

به قلم #حسن_هاشمی_میناباد 

از مجله جهان کتاب

https://t.me/jahaneketabpub/4856

اجرای شنیداری

#شهرزادفتوحی

هنر و زندگی شهرزاد

Shahrzad Art&Life

@ShahrzadArtandLife

#هنروزندگی_شهرزاد 

#حسن‌هاشمی‌میناباد    #ترجمه‌شعر

#شعر‌کره‌ای

#بازسرایی    #قوام‌آوردن‌ترجمه‌شعر

#ترجمه‌پژوهی

https://t.me/ShahrzadArtandLife/9766

https://t.me/TranslationStudiesA/15321


https://youtu.be/zkWM9Pfh11w?feature=shared


با صدای
شهرزادفتوحی
هنرو‌زندگی‌شهرزاد
شهرزادقصه‌گو

رده سنی
محتوای تمیز