• 8 سال پیش

  • 266

  • 09:00

آنگاه پس از تندر...

میلاد محمدی پور
20
20
2

آنگاه پس از تندر...

میلاد محمدی پور
  • 09:00

  • 266

  • 8 سال پیش

توضیحات
نمی دانی چه شبهایی سحر کردم بی آنکه یکدم مهربان باشند با هم پلکهای من در خلوت خواب گوارایی/ و آن گاهگه شبها که خوابم برد هرگز نشد کاید بسویم هاله ای یا نیمتاجی گل از روشنا گلگشت رویایی/ در خوابهای من این آبهای اهلی وحشت تا چشم بیند کاروان هول و هذیان ست/ **************************************** ادامه این شعر را صوتی بشنوید... شاعر: مهدی اخوان ثالث گوینده: میلاد محمدی پور انتخاب موسیقی و افکت: میلاد محمدی پور اینستاگرام: miladmohammadipour@

با صدای
میلاد محمدی پور
شاعر: مهدی اخوان ثالث
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads