• 4 ماه پیش

  • 0

  • 44:37

اپیزود 57 - طرحواره شکست چگونه در کودک ایجاد می شود؟

رادیو والدگری- پادکست روانشناسی رشد کودک- نوجوان- فرزندپروری
0
0
0

اپیزود 57 - طرحواره شکست چگونه در کودک ایجاد می شود؟

رادیو والدگری- پادکست روانشناسی رشد کودک- نوجوان- فرزندپروری
  • 44:37

  • 0

  • 4 ماه پیش

توضیحات

با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads