• 10 ماه پیش

  • 157

  • 49:30

اپیزود 52- طرحواره ناسالم نقص- شرم چگونه در کودک ایجاد می شود؟

رادیو والدگری- پادکست روانشناسی رشد کودک- نوجوان- فرزندپروری
1
توضیحات

اپیزود 52- طرحواره ناسالم نقص- شرم چگونه در کودک ایجاد می شود؟


لینک تهیه مجموعه‌ی پرورش اعتماد به نفس و عزت نفس در کودکان

https://madresehvaledgari.com/productلینک وبسایت مدرسه والدگری

https://madresehvaledgari.com/