• 8 ماه پیش

  • 167

  • 46:26

هزارویکشب ، بخش هفتم، شب دوم( بازرگان و عفریت)

افسان کست | AfsanCast
0
0
0

هزارویکشب ، بخش هفتم، شب دوم( بازرگان و عفریت)

افسان کست | AfsanCast
  • 46:26

  • 167

  • 8 ماه پیش

توضیحات

در این بخش می شنوید که چکونه قصه گفتن کلید گشایش و رهایی در هزارویکشب است.

این راز نخست قصه های شهرزاد است!

یا قصه بگو یا بمیر...


با صدای
دکتر زهرا معینی فرد

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads