• 6 سال پیش

  • 22

  • 00:39

اگر وسط قرائت سوره‌ی حمد در نماز، قسمتی یادمان برود چه کنیم؟

پاسخ‌های حاج فردوسی
0
توضیحات
پاسخ حاج فردوسی به سوالات اصحاب منهاج فردوسیان.

shenoto-ads
shenoto-ads