• 5 سال پیش

  • 68

  • 03:48

آیا بین میزکار نامرتب و خلاقیت ارتباطی وجود دارد؟

دیجیاتو
1
1
0

آیا بین میزکار نامرتب و خلاقیت ارتباطی وجود دارد؟

دیجیاتو
  • 03:48

  • 68

  • 5 سال پیش

توضیحات
اگر در فیلم های سینمایی به اتاق کار دانشمندان یا هکرهای خلاق دقت کرده باشید متوجه نامرتب بودن آنها شده اید، این مساله ممکن است کمی در فیلم ها اغراق شده باشد اما تا حدودی واقعیت دارد. تاکنون مطالعات بسیاری در مورد معایب به هم ریختگی در محیط کار صورت گرفته و اغلب آنها بر نکاتی منفی مانند محدود شدن بازدهی ذهنی، عدم تمرکز، افزایش اضطراب و کارایی پایین در چنین محیط هایی تاکید کرده اند. بر این اساس بسیاری از شرکت ها کارکنان خود را به حفظ نظم و پرهیز از شلختگی در محیط و حتی میزکارشان تشویق می کنند با این حال مطالعات محدودی نیز روی دیگر سکه را نشان داده و از افزایش خلاقیت در چنین محیط هایی سخن گفته اند.

با صدای
الیاس گرجی
فاطمه دولتی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads