• 6 سال پیش

  • 145

  • 12:12

اگر دکتر فرانکشتاین واقعی بود؛ نگاهی به علم ایجاد یک موجود زنده

دیجیاتو
4
4
1

اگر دکتر فرانکشتاین واقعی بود؛ نگاهی به علم ایجاد یک موجود زنده

دیجیاتو
  • 12:12

  • 145

  • 6 سال پیش

توضیحات
حدودا دویست سال پیش بود که اولین رمان علمی و تخیلی دنیا به نام فرانکشتاین منتشر شد و درست مانند بسیاری آثار نگاشته شده در این ژانر، باید بگوییم که این رمان نیز نزدیکی بی حد و حصری به واقعیت داشت. نویسنده فرنکشتاین، نوجوانی به نام مری شلی بود که نخستین رمان خود را در بحبوحه پیشرفت های عظیم علمی و همچنین افزایش قابل توجه علاقمندی به این موضوعات (از جمله شیمی و الکتریسیته) به رشته تحریر درآورد. رمان او برخی تجربیات واقعی زندگی را که در آن دوران اتفاق می افتادند به صورت افسانه و داستان مطرح می کرد. بنابراین شاید این سوال در ذهن تان شکل بگیرد که ویکتور فرنکشتاین افسانه ای (کاراکتر اصلی داستان) چطور توانسته موجود خیالی اش را بسازد.

shenoto-ads
shenoto-ads