• 6 سال پیش

  • 44

  • 15:01

کامپیوترها چگونه حل مسائل را برای بشر ساده تر کرده اند؟

دیجیاتو
15
توضیحات
تصور کنید که دهه 1950 میلادی است و یکی از نخستین کامپیوترهای دنیا را در اختیار دارید. شرکتی به شما مراجعه می کند و اینطور می گوید: ما یک متن 10 میلیون کلمه ای داریم و می خواهیم آن را از آن زبان فرانسوی به انگلیسی ترجمه کنیم. می توانیم برای این کار مترجم استخدام کنیم، اما آیا راه دیگری وجود دارد که بتوانید این کار را به صورت خودکار برایمان انجام دهید؟ در این دوران (یعنی دهه 1950 میلادی) کامپیوترها همچنان پدیده ای تازه محسوب می شوند و هیچکسی ترجمه خودکار را با استفاده از آنها انجام نداده است اما شما تصمیم می گیرید که تلاشتان را برای انجام این کار بکنید. برای این منظور برنامه ای می نویسید که هر جمله را بررسی کرده و سعی می کند که ساختار گرامری اش را درک کند. این برنامه به دنبال افعال می گردد، اسامی مختلفی را جستجو می کند که با آن فعل ها قابل استفاده هستند و صفات را تشخیص می دهد و در نهایت ساختار جمله را از فرانسه به انگلیسی بر می گرداند و با استفاده از یک دیکشنری فرانسه به انگلیسی کار ترجمه تک تک کلمات را انجام می دهد.

shenoto-ads
shenoto-ads