• 7 ماه پیش

  • 16

  • 02:55:30

مصدق و 28 مرداد، کودتا یا برکناری؟

مناظره
0
0
0

مصدق و 28 مرداد، کودتا یا برکناری؟

مناظره
  • 02:55:30

  • 16

  • 7 ماه پیش

توضیحات
مصدق و 28 مرداد، کودتا یا برکناری؟

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads