• 10 ماه پیش

  • 22

  • 01:30:47

طرح مالیات بر سفته بازی (محمد بهادری جهرمی و مهدی طغیانی)

مناظره
0
0
0

طرح مالیات بر سفته بازی (محمد بهادری جهرمی و مهدی طغیانی)

مناظره
  • 01:30:47

  • 22

  • 10 ماه پیش

توضیحات
طرح مالیات بر سفته بازی (محمد بهادری جهرمی و مهدی طغیانی)

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads