• 10 ماه پیش

  • 52

  • 02:42:23

زیدآبادی و علیزاده : آیا فلسطین باید با اسرائیل صلح کند؟

مناظره
1
1
0

زیدآبادی و علیزاده : آیا فلسطین باید با اسرائیل صلح کند؟

مناظره
  • 02:42:23

  • 52

  • 10 ماه پیش

توضیحات
زیدآبادی و علیزاده : آیا فلسطین باید با اسرائیل صلح کند؟

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads