• 1 سال پیش

  • 70

  • 02:29:42

آیا آقای خامنه ای مسئول «وضع موجود» است ؟

مناظره
1
توضیحات
آیا آقای خامنه ای مسئول «وضع موجود» است ؟

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads