• 9 ماه پیش

  • 62

  • 02:29:42

آیا آقای خامنه ای مسئول «وضع موجود» است ؟

مناظره
0
0
1

آیا آقای خامنه ای مسئول «وضع موجود» است ؟

مناظره
  • 02:29:42

  • 62

  • 9 ماه پیش

توضیحات
آیا آقای خامنه ای مسئول «وضع موجود» است ؟

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads