• 11 ماه پیش

  • 135

  • 16:49

اپیزود 47 - طرحواره‌های ناسالم چگونه در کودک شکل می‌گیرند؟ (1) طرحواره چیست؟

رادیو والدگری- پادکست روانشناسی رشد کودک- نوجوان- فرزندپروری
2
توضیحات

اپیزود 47 - طرحواره‌ها و پیش‌نویس های زندگی چیست؟ چگونه در کودک شکل می گیرند؟

لینک تهیه مجموعه‌ی پرورش اعتماد به نفس و عزت نفس در کودکان

https://madresehvaledgari.com/productلینک وبسایت مدرسه والدگری

https://madresehvaledgari.com/


با صدای

رده سنی
محتوای تمیز