• 4 ماه پیش

  • 494

  • 15:33

اپیزود سی و هشتم

لیمفوپاد
0
0
0

اپیزود سی و هشتم

لیمفوپاد
  • 15:33

  • 494

  • 4 ماه پیش

توضیحات

مقدمه ای به درد پشت

درد کمر، درد ناحیه باتک، درد منتشر به پا ها، گردن درد


با صدای
مهزیار
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads