• 10 ماه پیش

  • 348

  • 07:41

کراتوز‌ اکتینیک

لیمفوپاد
0
0
0

کراتوز‌ اکتینیک

لیمفوپاد
  • 07:41

  • 348

  • 10 ماه پیش

توضیحات

این قسمت از لیمفوپاد، یکی از بیماری های پوستی رو با مریم مرور میکنیم.


با صدای
مریم
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads