• 7 ماه پیش

  • 131

  • 18:48

معجزه مسیح کربلا!

۵۷ هرتز
0
0
0

معجزه مسیح کربلا!

۵۷ هرتز
  • 18:48

  • 131

  • 7 ماه پیش

توضیحات

 پسر جوانی را به دوش گرفته بود. درست عین قالی انداخته بود روی شانه‌اش و سر و دست‌های پسر از پشت سرش آویزان بود. سر خدام نعره می‌کشید و درست پای ضریح بی‌ادبی می‌کرد که چرا زحمتش داده‌اند و به چه حقی جلویش را گرفته‌اند.


رسید مقابل ضریح. پسر را مثل یک گونی برنج زمین انداخت و رفت!با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads