• 7 ماه پیش

  • 1.2K

  • 49:24

جنگ در خانه

۵۷ هرتز
0
0
0

جنگ در خانه

۵۷ هرتز
  • 49:24

  • 1.2K

  • 7 ماه پیش

توضیحات

 داستان ما را از روزهای نبرد با مارهای درون آستین بشنوید. روایت نفس‌گیر و تلخ از برادرکشی و خونریزی خانوادگی!


با صدای
احمد هاشمی
Ahmad Hashemi
نیما اکبرخانی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads