• 7 ماه پیش

  • 151

  • 19:49

مظلوم بی‌یاور!

۵۷ هرتز
0
0
0

مظلوم بی‌یاور!

۵۷ هرتز
  • 19:49

  • 151

  • 7 ماه پیش

توضیحات

شب اول محرم رسید...


از صاحب محرم خواسته بودم مالی که ازم رفته بود برگردد، که برنگشت!

بعد خواستم بخشی از آن را خود آقا برگرداند، که برنگرداند!

بعد خواستم اعتبارم را نگیرد، که گرفت!

بعد خواستم آبرویم را نریزد، که ریخت!

بعد خواستم کمکم کند که سرپا شوم، که نکرد!

بعد خواستم جانم را بگیرد، که نگرفت ...


با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads