• 1 سال پیش

  • 14

  • 03:05:53

نکات کاربردی مذاکره و ارتباط موفق با تجار عراقی دوشنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۰

باشگاه تجارت با عراق
1
1
0

نکات کاربردی مذاکره و ارتباط موفق با تجار عراقی دوشنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۰

باشگاه تجارت با عراق
  • 03:05:53

  • 14

  • 1 سال پیش

توضیحات

« *باشگاه تجارت با عراق* » 


 📣 *نشست بیست و هفتم* :

📆دوشنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۰

🕘ساعت ۲۱:۳۰


🔸 *موضوع* : 

نکات کاربردی مذاکره و ارتباط موفق با تجار عراقی

(همراه با پرسش و پاسخ)

(🎙REC)

▪️موفقیت در تجارت با عراق، بسیار به مسائل فرهنگی وابسته است.در این جلسه با استفاده از تجارب صادرکنندگان فعال در بازار عراق،نکات کاربردی مذاکره و برقراری ارتباط کاری موفق با تجارعراقی را می آموزیم.با صدای

رده سنی
محتوای تمیز