• 10 ماه پیش

  • 5

  • 03:08:19

مشاوره به بیزینس شما جهت ورود به بازار عراق دوشنبه ۸ آذر ۱۴۰۰

باشگاه تجارت با عراق
0
0
0

مشاوره به بیزینس شما جهت ورود به بازار عراق دوشنبه ۸ آذر ۱۴۰۰

باشگاه تجارت با عراق
  • 03:08:19

  • 5

  • 10 ماه پیش

توضیحات

« *باشگاه تجارت با عراق* » 


 📣 *نشست بیست و پنجم* :

📆دوشنبه ۸ آذر ۱۴۰۰

🕘ساعت ۲۱:۳۰


🔸 *موضوع* : 

مشاوره به بیزینس شما جهت ورود به بازار عراق

(همراه با پرسش و پاسخ)

(🎙REC)


▪️در جلسه این هفته با حضور جمعی از کارشناسان و صادرکنندگان مجرب حاضر در بازار عراق، به سوالات متقاضیان ورود به این بازار پاسخ می‌دهیم. سوالاتی نظیر بازار مناسب برای محصول شما در عراق، رقبای محصول شما، راهکارهای مناسب برای محصول شما جهت ورود به بازار عراق و ... .با صدای

رده سنی
محتوای تمیز